Skip to product information
1 of 3

My Store

TOPSUNเชือกเต้นท์อุปกรณ์4mm

TOPSUNเชือกเต้นท์อุปกรณ์4mm

Regular price 121.00 ฿
Regular price 92.00 ฿ Sale price 121.00 ฿
Sale Sold out
สี

ประเภทสินค้า: เชือกเต็นท์

ปรับได้อย่างอิสระ: ตัวปรับโลหะผสมอลูมิเนียมสามารถปรับความยาวของเชือกได้อย่างง่ายดาย

ความพิเศษของเชือกรุ่นนี้ ทอด้วยใยพิเศษ สามารถสะท้อนแสงได้เมื่อโดนแสงไฟ

เชือกสะท้อนแสงหนา 4 มิลลิเมตร

ความยาว 4m

จำนวน 4 เส้น 8 เส้น

4 สี เขียว แดง น้ำเงิน เหลือง

ประเภทสินค้า: เชือกเต็นท์

ปรับได้อย่างอิสระ: ตัวปรับโลหะผสมอลูมิเนียมสามารถปรับความยาวของเชือกได้อย่างง่ายดาย

ความพิเศษของเชือกรุ่นนี้ ทอด้วยใยพิเศษ สามารถสะท้อนแสงได้เมื่อโดนแสงไฟ

เชือกสะท้อนแสงหนา 4 มิลลิเมตร

ความยาว 4m

จำนวน 4 เส้น 8 เส้น

4 สี เขียว แดง น้ำเงิน เหลือง

View full details